ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ୩ ବିଲ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସରକାର, ପୌର ବିଧି ସଂଶୋଧନ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଭୂଅର୍ଜନ, ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଗତ ୨୨ରେ ଗୃହରେ ୩ ବିଲ୍‌ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଫେରାଇନେଲେ

ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ୩ ବିଲ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସରକାର, ପୌର ବିଧି ସଂଶୋଧନ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଭୂଅର୍ଜନ, ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଗତ ୨୨ରେ ଗୃହରେ ୩ ବିଲ୍‌ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଫେରାଇନେଲେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *