କନ୍ନୁରରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗ୍ରୁପ କ୍ଯାପଟେନ ଏବେବି ଜୀବନ ସହ ସଙ୍ଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଚିଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

କନ୍ନୁରରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗ୍ରୁପ କ୍ଯାପଟେନ ଏବେବି ଜୀବନ ସହ ସଙ୍ଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଚିଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *