ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ASIକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍; ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଟିସନ୍ ଦାଏର |

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ASIକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍; ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଟିସନ୍ ଦାଏର |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *