ବାରଣାସୀର କାଶୀ ବିଶ୍ବନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେର ବାହାଦୁର ଦେଉବା । ତିନିଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ବାରଣାସୀର କାଶୀ ବିଶ୍ବନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେର ବାହାଦୁର ଦେଉବା । ତିନିଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *