ନୂଆଖାଇ ପରଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧ ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ୨୧ ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ୨ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC

ନୂଆଖାଇ ପରଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧ ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ୨୧ ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ୨ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *