ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଲିବ୍ୟାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ‘ଡାନିଏଲ’ର ପ୍ରଳୟ | ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି, ୫ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ | ଝଡ଼ ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଉପକୂଳ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ |

ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଲିବ୍ୟାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ‘ଡାନିଏଲ’ର ପ୍ରଳୟ | ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି, ୫ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ | ଝଡ଼ ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଉପକୂଳ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *