ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ । ମିକୋଲେଭର ସରକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ରୁଷିଆର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ । ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୨ ମୃତ, ୩୩ଜଣ ଆହତ ଥିବା ସୂଚନା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *