ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଦୋପାଲିରେ ୩୫ ଟିକିଆ ହାତୀପଲର ଉପଦ୍ରବ, ୮ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସଞ୍ଚିତ ଧାନ ଖାଇଦେଲେ ହାତୀ, ୩ ବାଇକକୁ ବି ହାତୀପଲ କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *