ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍‌ ସହରର ଏକ ଗାଁରେ ରୁଷିଆର ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ । ୨ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ, ୪ ଆହତ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବହୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ଘର ନଷ୍ଟ । କିଭ୍‌ର ସିଭଆତୋସିଆନସ୍କି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼, ୨ ମୃତ |

ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍‌ ସହରର ଏକ ଗାଁରେ ରୁଷିଆର ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ । ୨ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ, ୪ ଆହତ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବହୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ଘର ନଷ୍ଟ । କିଭ୍‌ର ସିଭଆତୋସିଆନସ୍କି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼, ୨ ମୃତ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *