ବଜାଜ ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଶିଳ୍ପପତି ରାହୁଲ ବଜାଜଙ୍କ ୮୩ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ।

ବଜାଜ ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଶିଳ୍ପପତି ରାହୁଲ ବଜାଜଙ୍କ ୮୩ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *