ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ଲିଲିମା ମିଞ୍ଜଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା | ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍ ଫିଲ୍ଡର ଥିଲେ, ଦୁଇ ଥରର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଲିଲିମା |

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ଲିଲିମା ମିଞ୍ଜଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା | ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍ ଫିଲ୍ଡର ଥିଲେ, ଦୁଇ ଥରର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଲିଲିମା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *