ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ NCB ଡିଜି ନିଯୁକ୍ତ; ପୂର୍ବରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସତ୍ୟଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ସରକାର; ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ କିମ୍ବା ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜି ରହିବେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ

ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ NCB ଡିଜି ନିଯୁକ୍ତ; ପୂର୍ବରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସତ୍ୟଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ସରକାର; ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ କିମ୍ବା ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜି ରହିବେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *