ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ : ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ASIକୁ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ | ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁପାର୍ଶ୍ବରେ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଦ୍ବାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ : ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ASIକୁ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ | ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁପାର୍ଶ୍ବରେ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଦ୍ବାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *