କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଜାନୁଆରି ୨ରୁ ୧୧ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ନେଇ DFO ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ପତିଙ୍କ ସୂଚନା ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଜାନୁଆରି ୨ରୁ ୧୧ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ନେଇ DFO ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ପତିଙ୍କ ସୂଚନା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *