ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼,କଳାପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳି ବାଳକାଟି ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସମାରୋହକୁ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼,କଳାପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳି ବାଳକାଟି ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସମାରୋହକୁ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *