ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ । ଘୋଷଣା ହେବ ଗୁଜରାଟ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ | ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍‌

ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ । ଘୋଷଣା ହେବ ଗୁଜରାଟ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ | ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *