ଓୟୁଏଟିର କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ । ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିୟୁକ୍ତି କଲେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ।

ଓୟୁଏଟିର କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ । ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିୟୁକ୍ତି କଲେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *