ଆଜି ରାୟପୁରରେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ | ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କୋଇଲା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଆଜି ରାୟପୁରରେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ | ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କୋଇଲା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *