ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ରୁଷିଆ । ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍‌ ଡ୍ରିଲ୍‌ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା | ତୀବ୍ର ହେଉଛି ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଯୁଦ୍ଧ, ବାହାରୁନି ସମାଧାନର ବାଟ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଟିନ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସାଇବେରିଆ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା

ତୀବ୍ର ହେଉଛି ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଯୁଦ୍ଧ, ବାହାରୁନି ସମାଧାନର ବାଟ । ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ରୁଷିଆ । ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍‌ ଡ୍ରିଲ୍‌ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା | ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଟିନ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସାଇବେରିଆ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *