ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ପିଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା । ଆସିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇଙ୍କ ଶବବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା |

ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ପିଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା । ଆସିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇଙ୍କ ଶବବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *