ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪ ଡିଗ୍ରୀ । ଆଗାମୀ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ଯାଏ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଖସିବ ପାରଦ । ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା

ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪ ଡିଗ୍ରୀ । ଆଗାମୀ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ଯାଏ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଖସିବ ପାରଦ । ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *