ସୋର: ଅଜାର ଦଶାହରେ ଗଲା ୨ ନାତିଙ୍କ ଜୀବନ, ଲଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି |ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୋର ୱାଦା ଅଞ୍ଚଳରେ।

ସୋର: ଅଜାର ଦଶାହରେ ଗଲା ୨ ନାତିଙ୍କ ଜୀବନ, ଲଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି | ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୋର ୱାଦା ଅଞ୍ଚଳରେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *