କେରଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ସପ୍ତାହେ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁଲା । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ । ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଇଏମ୍‌ଡିର ସୂଚନା ।

କେରଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ସପ୍ତାହେ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁଲା । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ । ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଇଏମ୍‌ଡିର ସୂଚନା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *