ଡ୍ରଗ୍‌ସ ମାଫିଆ ଶେଖ ଆଜବାହାର ବାଲେଶ୍ଵର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା ଏସ୍‌ଟିଏଫ । ରାଜସ୍ଥାନ ଜୋଧପୁର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଆଜବାହାର |

ଡ୍ରଗ୍‌ସ ମାଫିଆ ଶେଖ ଆଜବାହାର ବାଲେଶ୍ଵର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା ଏସ୍‌ଟିଏଫ । ରାଜସ୍ଥାନ ଜୋଧପୁର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଆଜବାହାର |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *