ଆଜି ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ INS ବେଲା | ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ INS ବେଲା | INS ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଏହାକୁ କମିଶନ କରାଯିବ

ଆଜି ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ INS ବେଲା | ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ INS ବେଲା | INS ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଏହାକୁ କମିଶନ କରାଯିବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *