ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି,ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାକୁ ସୁପାରିସ କରିବି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି: ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *