ଜୟପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୩ ଜଣିଆ ଟିମ୍ । ୯ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଉଡାଣ ପୂର୍ବରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି OISF କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିଏନ୍‌. ମହାପାତ୍ର । ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଫିସର, ଜଏଣ୍ଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, କୋରପୁଟ ଏସ୍‌ପି ଉପସ୍ଥିତ ।

ଜୟପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୩ ଜଣିଆ ଟିମ୍ । ୯ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଉଡାଣ ପୂର୍ବରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି OISF କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିଏନ୍‌. ମହାପାତ୍ର । ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଫିସର, ଜଏଣ୍ଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, କୋରପୁଟ ଏସ୍‌ପି ଉପସ୍ଥିତ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *