ୟୁକ୍ରେନରୁ ୪୨୦ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଲା ବାୟୁସେନାର ଦୁଇଟି C-17 ବିମାନ | ହଙ୍ଗେରୀ ବୁଦାପେଷ୍ଟ ଓ ବାହାରି ରୋମାନିଆ ବୁଚାରେଷ୍ଟରୁ ବାହାରି ହିଣ୍ଡୋନ ଏୟାରବେସରେ ପହଞ୍ଚଲା C-17 , ସ୍ବାଗତ କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ଭଟ୍ଟ |

ୟୁକ୍ରେନରୁ ୪୨୦ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଲା ବାୟୁସେନାର ଦୁଇଟି C-17 ବିମାନ | ହଙ୍ଗେରୀ ବୁଦାପେଷ୍ଟ ଓ ବାହାରି ରୋମାନିଆ ବୁଚାରେଷ୍ଟରୁ ବାହାରି ହିଣ୍ଡୋନ ଏୟାରବେସରେ ପହଞ୍ଚଲା C-17 , ସ୍ବାଗତ କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ଭଟ୍ଟ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *