ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ । ୪ ଦିିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ୯ ଓ ୧୦ ରେ ଥିବା ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ବାଇଡେନ୍ ।

ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ । ୪ ଦିିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ୯ ଓ ୧୦ ରେ ଥିବା ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ବାଇଡେନ୍ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *