ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ୨୦୨୨ ପ୍ୟାରେଡରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ଭାବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେଢ ମନୋନୀତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ବର୍ଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମେଢ ମନୋନୀତ | CISF ବେଷ୍ଟ ମାର୍ଚିଂ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ୍ ବିବେଚିତ ।

ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ୨୦୨୨ ପ୍ୟାରେଡରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ଭାବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେଢ ମନୋନୀତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ବର୍ଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମେଢ ମନୋନୀତ | CISF ବେଷ୍ଟ ମାର୍ଚିଂ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ୍ ବିବେଚିତ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *