ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଯୁବକ ମୃତ | ମୃତ ଯୁବକ ରମ୍ଭା ବୋରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାଦଲ ସାହୁ

ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଯୁବକ ମୃତ | ମୃତ ଯୁବକ ରମ୍ଭା ବୋରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାଦଲ ସାହୁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *