ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ପିଏମ୍‌ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ୧୧ତମ କିସ୍ତି । ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା । ସିମ୍‌ଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ପିଏମ୍‌ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ୧୧ତମ କିସ୍ତି । ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା । ସିମ୍‌ଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *