ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମିତ ହେଲେ ୮ ହଜାର ୧୦୨ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ | ୨୦୧୫ ଜାନୁଆରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ୬ ବର୍ଷ ୧୧ ମାସ ପରେ ନିୟମିତ କଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାଶ |

ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମିତ ହେଲେ ୮ ହଜାର ୧୦୨ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ | ୨୦୧୫ ଜାନୁଆରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ୬ ବର୍ଷ ୧୧ ମାସ ପରେ ନିୟମିତ କଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାଶ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *