ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ | ଇଲିନାୟରେ ଥିବା ହାଇଲାଣ୍ଡ ପାର୍କରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି

ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ | ଇଲିନାୟରେ ଥିବା ହାଇଲାଣ୍ଡ ପାର୍କରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *