ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମସରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ହେପାଟିକ୍ ଭେନ୍ ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ଏବଂ ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କରାଯିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଏମସର ରେଡ଼ିଓ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ବଜିତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀଦଳ ଦ୍ବାରା ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରି୍ୟା ସଂପନ୍ନ ହୋଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମସରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ହେପାଟିକ୍ ଭେନ୍ ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ଏବଂ ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କରାଯିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଏମସର ରେଡ଼ିଓ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ବଜିତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀଦଳ ଦ୍ବାରା ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରି୍ୟା ସଂପନ୍ନ ହୋଇଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *