ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ଓ ୧୫ ଦୁଇ ଦିନ ରହି ବନ୍ଦ ରହିବ AIIMS(OPD) ‘ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ’ ଏବଂ ‘ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ’ ପାଇଁ ଆଉଟ୍‌ ଡୋର୍‌ ବନ୍ଦ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ

ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ଓ ୧୫ ଦୁଇ ଦିନ ରହି ବନ୍ଦ ରହିବ AIIMS(OPD) ‘ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ’ ଏବଂ ‘ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ’ ପାଇଁ ଆଉଟ୍‌ ଡୋର୍‌ ବନ୍ଦ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *