ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି : ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘନ ପୂଜାହାରୀ ହେଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସଦସ୍ୟ

ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘନ ପୂଜାହାରୀ ହେଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସଦସ୍ୟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *