ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ କାରାବର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ.ଟି.ଏଫ । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା କେରେଜାଙ୍ଗରୁ ୮ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ.ଟି.ଏଫ |

ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ କାରାବର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ.ଟି.ଏଫ । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା କେରେଜାଙ୍ଗରୁ ୮ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ.ଟି.ଏଫ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *