ବୋନସ୍ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୭୮ ଦିନର ବୋନସ୍ । ୧୧.୨୭ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ । ୧୧.୨୭ ଲକ୍ଷ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ୧୮୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା

ବୋନସ୍ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୭୮ ଦିନର ବୋନସ୍ । ୧୧.୨୭ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ । ୧୧.୨୭ ଲକ୍ଷ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ୧୮୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *