ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୫ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା । ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଟ୍ବିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଲା ଇସ୍ରୋ । ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ।

ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୫ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା । ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଟ୍ବିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଲା ଇସ୍ରୋ । ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *