ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ୩ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି | ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍‌ଡ ମାମଲାରେ ସୋନିଆଙ୍କୁ ହାଜର ପାଇଁ ସମନ କରିଥିଲା ଇଡି । କୋରୋନାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବା କହିଲେ ସୋନିଆ |

ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ୩ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି | ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍‌ଡ ମାମଲାରେ ସୋନିଆଙ୍କୁ ହାଜର ପାଇଁ ସମନ କରିଥିଲା ଇଡି । କୋରୋନାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବା କହିଲେ ସୋନିଆ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *