ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ୫୦ ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବେ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ । ୮ ନଭେମ୍ବରରେ ଅବସର ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ UU ଲଲିତ୍‌ | ୯ ନଭେମ୍ବରରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ CJI ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ । ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ସରିବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ

ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ୫୦ ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବେ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ । ୮ ନଭେମ୍ବରରେ ଅବସର ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ UU ଲଲିତ୍‌ | ୯ ନଭେମ୍ବରରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ CJI ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ । ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ସରିବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *