ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବାଛୋଳରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା : ଗିରଫଦାରି ସଂଖ୍ୟା ୪୨କୁ ବଢ଼ିଲା, ୪୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ନେଇ ଯାଜପୁର ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ସୂଚନା

ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବାଛୋଳରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା: ଗିରଫଦାରି ସଂଖ୍ୟା ୪୨କୁ ବଢ଼ିଲା, ୪୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ନେଇ ଯାଜପୁର ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *