ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବି ଏସ ରାଜୁଙ୍କୁ ସ୍ଥଳସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି । ମେ ୧ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ବି ଏସ ରାଜୁ |

ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବି ଏସ ରାଜୁଙ୍କୁ ସ୍ଥଳସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି । ମେ ୧ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ବି ଏସ ରାଜୁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *