ଜୁନାଗଡ଼ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସଂପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଭୟେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ କଲେଜ ଛକରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼

ଜୁନାଗଡ଼ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସଂପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଭୟେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ କଲେଜ ଛକରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *