ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ଦିର ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ୧୪୪ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ରୁ ୦୨ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ଦିର ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ୧୪୪ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ରୁ ୦୨ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *