ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ୩୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି | ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୧୮ ଜଣ ହକି ଖେଳାଳି । ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର | କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ବି ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ୩୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି | ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୧୮ ଜଣ ହକି ଖେଳାଳି । ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର | କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ବି ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *