ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସରେ ୧୦୦ ମିଟର ସୁଇମିଂ ଟିମ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍‌ | ସୁଇମିଂରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ବିତୀୟ ପଦକ ।

ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସରେ ୧୦୦ ମିଟର ସୁଇମିଂ ଟିମ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍‌ | ସୁଇମିଂରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ବିତୀୟ ପଦକ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *