ICC ମହିଳା ବିଶ୍ବକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡଙ୍କୁ ୭୧ରନରେ ହରାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚମ୍ପିୟାନ । ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ବକପ ହାତେଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |

ICC ମହିଳା ବିଶ୍ବକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡଙ୍କୁ ୭୧ରନରେ ହରାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚମ୍ପିୟାନ । ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ବକପ ହାତେଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *