ରାମ ମନ୍ଦିର ସ୍ମାରକୀ ୬ଟି ଡାକ ଟିକେଟ୍‌ ଜାରି କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ; ରାମ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଟିକେଟରେ ସ୍ଥାନିତ, ଜଟାୟୁ, କୈବର୍ତ୍ତରାଜ୍‌ ଏବଂ ଶବରୀ ମା’ ଡାକ ଟିକେଟରେ ସ୍ଥାନିତ |

ରାମ ମନ୍ଦିର ସ୍ମାରକୀ ୬ଟି ଡାକ ଟିକେଟ୍‌ ଜାରି କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ; ରାମ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଟିକେଟରେ ସ୍ଥାନିତ, ଜଟାୟୁ, କୈବର୍ତ୍ତରାଜ୍‌ ଏବଂ ଶବରୀ ମା’ ଡାକ ଟିକେଟରେ ସ୍ଥାନିତ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *